05:25, 20/05/2024
Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Đảng, đồng chí Đào Duy Tùng đã để lại một sự nghiệp vẻ vang với những đóng góp lớn lao trên nhiều phương diện cho đất nước....