09:56 AM - 17/01/2021
(TVVN). Những ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ tạo cơ hội giúp nông sản Hải Dương vào thị trường lớn nhưng cũng là thách thức đòi hỏi sản xuất nông nghiệp...