08:51 AM - 12/09/2023
(TVVN). TPHCM không là điểm dừng chân của người đứng đầu Nhà Trắng đến thăm Việt Nam lần này, tuy nhiên từ TPHCM, có 3 vấn đề quan trọng mang tính cốt lõi sẽ dự phần vào việc tham chiếu chính sách mà...