01:57 PM - 15/04/2024
(VNTV). Nhiều doanh nghiệp vẫn than khó khăn về thị trường, trong khi các kênh huy động vốn chưa được khơi thông. Trong bối cảnh khó khăn, việc tìm ra động lực tăng trưởng mới có ý nghĩa cực kỳ quan...