08:43 AM - 22/10/2020
(TVVN). Nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2015, Thịnh Vượng Việt Nam tóm tắt giới thiệu bài viết của đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...