08:42 AM - 25/01/2022
(TVVN). Việc Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung, cho phép mở rộng cơ chế ủy thác xử lý tài sản, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ “điểm nghẽn” trong thu hồi tài sản tham nhũng hiện nay...