11:18 AM - 16/09/2021
(TVVN). “Thẻ xanh vaccine” được kỳ vọng như như một bước tiến dài trên con đường trở lại một xã hội bình thường. Tuy nhiên, cần khắc phục nhiều vướng mắc để "thẻ xanh vaccine" đáp ứng yêu cầu đơn...