09:30 AM - 15/09/2021
Bên cạnh việc tăng cường giãn cách xã hội và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, có nhiều ý kiến cho rằng, cần ứng dụng công nghệ để có chính sách riêng cho việc di chuyển...