08:28 PM - 23/01/2022
Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Harvard thiết kế thành công loại khẩu trang có thể giúp chẩn đoán lây nhiễm Covid-19 trong vòng 90 phút. Mẫu khẩu trang có...