10:00 AM - 20/11/2022
“Ba người thầy vĩ đại”, “Tôi học đại học”, “Người Thầy - Hồi Ức Của Một Nhà Giáo Mỹ”... khắc họa thành công hình ảnh người giáo viên nhân hậu, luôn hết lòng vì sự nghiệp trồng người.