02:36 PM - 01/09/2022
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trang fanpage “Góc Lâm Đồng” lấy danh nghĩa địa phương nhưng không phải trang mạng xã hội chính thống của bất kỳ cơ quan chức năng nào của tỉnh lập ra, quản lý.