01:34 PM - 23/11/2023
Thông báo kết quả Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chiều 22/11, Phó Trưởng Ban Nội chính TƯ Đặng Văn Dũng đã thông tin về diễn biến 6 đại án tham nhũng, tiêu cực: Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, AIC, Vạn Thịnh Phát và vụ án liên quan đăng kiểm.