09:54 AM - 25/09/2022
Giới chức châu Âu đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là bảo đảm lượng khí đốt dự trữ hiện tại đủ dùng cho cả mùa đông sắp tới. Để giải "bài toán" này, chính phủ các nước châu Âu đã đưa ra những biện pháp khẩn cấp, từ việc bắt buộc hạn chế sử dụng điện đến công bố các gói hỗ trợ doanh nghiệp và hộ gia đình.