10:54 AM - 27/01/2023
Sau một thời gian dài đình trệ do đại dịch COVID-19, thị trường lao động đã bắt đầu sôi động trở lại, cho thấy bức tranh việc làm đầy màu sắc trong năm 2023.