09:54 AM - 14/04/2024
UNRWA nhấn mạnh việc Việt Nam đóng góp 500.000 USD để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine thông qua UNRWA góp phần giúp UNRWA triển khai các hoạt động cứu trợ tại Dải Gaza.