06:06 PM - 16/06/2024
Nói đến Bắc Kạn không chỉ nói đến căn cứ địa cách mạng, cái nôi của kháng chiến với nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh nổi tiếng, như: Khu ATK, di tích Phủ Thông, Đèo Giàng; vườn quốc gia Ba...