02:41 PM - 01/07/2022
Ngày 23/11/2021, tại kỳ họp lần thứ 41 của Ðại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), ở thủ đô Paris, Pháp đã thông qua Quyết định về việc trong năm 2022, UNESCO sẽ...