03:56 PM - 28/02/2024
Lễ hội phát lương đền Trần Thương (xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân) là một trong những lễ hội lớn đầu năm của tỉnh Hà Nam, là nét văn hóa đẹp, kết nối quá khứ và tương lai, thể hiện niềm tin yêu, tôn...