03:04 PM - 22/10/2020
Sau khi Hiệp định Genève ký kết (20-7-1954), đất nước Việt Nam bị chia cắt làm hai miền. Nhiệm vụ cách mạng ở miền Bắc là hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, tiến lên chủ nghĩa xã hội;...