08:56 AM - 20/11/2022
Trong hành trình nhân sinh, có người thầy thầm lặng nhất, bao dung nhất, dõi theo từng bước đường của mỗi chúng ta, người chở che, dạy dỗ chúng ta từ khi ta xuất hiện trên cõi đời này, người thầy...