09:34 PM - 28/11/2021
Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva Tatiana Valoya nhấn mạnh điều này trong cuộc gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.