10:37 AM - 26/03/2023
Đóng quân trên địa bàn biên giới giáp với nước bạn Lào, nơi tập trung đại đa số bà con dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã chỉ đạo tổ chức Đoàn trong đơn vị phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thực hiện nhiều chương trình thiết thực hỗ trợ đồng bào.