02:34 PM - 19/05/2023
Chia sẻ về ấn tượng lớn nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Vinaythong Souphanouvong - con trai của cố Chủ tịch Souphanouvong, cho biết đó là “sự giản dị, sự chân thành và thẳng thắn."