08:59 AM - 07/09/2020
Những thức quà đặc biệt như cốm, sấu chín dầm, bánh trung thu... đã góp thêm hương, sắc, vị để mùa thu Hà Nội thêm hấp dẫn với người Hà Nội, gợi bao bồi hồi, da diết nơi tâm khảm những người Hà Nội ở phương xa và níu lòng du khách.