11:18 PM - 24/01/2022
Câu hỏi: Năm 2021, đất nước gặp vô vàn khó khăn, thách thức do dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cũng có những “điểm sáng” nổi bật. Đó là những “điểm sáng” gì? Trả...