09:26 AM - 16/09/2021
Đỗ Ngọc Sơn là MC, BTV một số chương trình truyền hình và đảm nhận vị trí giảng viên dù tuổi đời còn trẻ. Chàng trai này từng bị bạn bè chê là "ngọng líu, ngọng lô".