11:05 AM - 28/03/2023
Hoàng Vương Lâm Bách, 17 tuổi, đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600 khi kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức trên máy tính tại Việt Nam.