10:20 AM - 24/01/2022
Tiếc nuối nhiều, tự hào cũng không ít, tất cả đều đã bình tĩnh, kiên cường vượt qua một năm đại dịch nhiều biến cố.