07:41 AM - 24/05/2024
Hy sinh anh dũng khi tuổi đời còn trẻ, người chiến sỹ cách mạng Hoàng Văn Thụ là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay học tập, rèn luyện để phụng sự Tổ quốc, nhân...