01:31 PM - 26/01/2022
Chiến thắng Tua Hai là điển hình của sự chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 15, đánh dấu bước phát triển về trình độ tổ chức, chỉ huy hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang cách...