09:53 AM - 22/10/2020
Tên sách: Lẽ Phải Của Phi Lý Trí  Tác Giả: Dan Ariely Năm Xuất Bản: 2018 Số Trang: 412 Nhà Xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội Lẽ phải của phi lý trí là cuốn sách tư duy được xây dựng và phát triển...