03:37 PM - 20/09/2023
Tên sách: Một lý thuyết về công lý Tác giả: AJohn Rawls Năm xuất bản: 2022 Số trang: 748 Nhà xuất bản: Tri thức “Công lý là phẩm hạnh tiên quyết của các thiết chế xã hội, tương tự như vị trí...