03:38 PM - 15/04/2024
Tên sách: Truyện về Hồ Chí Minh Tác giả: Trần Dân Tiên Năm xuất bản: 2023 Số trang: 255 Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật Truyện về Hồ Chí Minh có bố cục gồm 36 câu chuyện; mỗi câu...