10:23 AM - 02/07/2022
Thời gian gần đây, thị trường ngoại tệ trở nên “nóng”, tỷ giá USD/VND trong nước biến động, khiến không ít người lo ngại về nguồn cung ngoại tệ. Tuy nhiên, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ để sẵn sàng bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Ổn định thị trường tiền tệ, kinh tế vĩ mô, tỷ giá là mục tiêu nhất quán trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.