04:06 PM - 21/05/2024
Tổng cục Hải quan sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33, diễn ra từ ngày 4-6/6 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.