04:59 PM - 26/01/2022
Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP Hà Nội thành lập ngay Tổ công tác Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, trong đó Chủ tịch UBND TP Hà Nội là là Tổ trưởng Tổ công tác.