11:19 AM - 01/03/2024
Trong 2 tháng, có 11 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam thông qua 17 dự án mới, trong đó, vốn đầu tư tập trung nhiều nhất vào các ngành bán buôn, bán lẻ chiếm 39,4% vốn.