01:35 PM - 22/10/2020
Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Liên Hiệp Quốc, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh tái khẳng định lập trường nhất quán của ASEAN về Biển Đông, đề cao luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.