03:34 PM - 22/10/2020
Từ việc phân tích các bài viết của ông Biden và những người có khả năng nắm giữ các vị trí chính sách đối ngoại cấp cao trong chính quyền Hoa Kỳ, bài viết cho rằng nếu ông Joe Biden trở thành Tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới thì các trụ cột trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ có thể gồm ba chữ D: Domestic (Đối nội), Deterrence (Răn đe) và Democracy (Dân chủ).