09:52 AM - 26/11/2022
Nga khẳng định sẽ không liệt Ukraine vào danh sách "quốc gia khủng bố", gọi đây là "chính sách sai trái mà phương Tây đang lợi dụng".