08:00 AM - 29/02/2024
Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc phương Tây tịch thu 300 tỷ USD tài sản của Nga và chuyển cho Ukraine là hành động không khôn ngoan.