03:05 PM - 27/09/2023
Hàn Quốc tổ chức duyệt binh lớn nhất 10 năm qua vừa để dằn mặt Triều Tiên, vừa nhằm tăng cường ủng hộ của dư luận trong nước, theo chuyên gia.