08:33 AM - 27/01/2022
Khủng hoảng năng lượng châu Âu đang tiếp diễn, khí đốt dự trữ của EU đang cạn dần, trong khi ‘Dòng chảy phương Bắc-2’ (Nord Stream 2) của Nga vẫn chưa được cấp phép.