09:55 AM - 08/01/2024
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Sputnik, ông Baek In Soo, Trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện Hàn Quốc vì sự phát triển của một xã hội thông tin và thông minh đã nêu ra một số xu hướng công nghệ then chốt mang tính quyết định trong năm 2024, trong đó, xu hướng hàng đầu là sự phát triển và cải tiến trí tuệ nhân tạo (AI).