07:37 PM - 19/04/2024
Chủ tịch Hạ viện Malaysia Johari Abdul cho biết, việc tăng cường an ninh lương thực khu vực và giải quyết các thách thức cấp bách của biến đổi khí hậu sẽ là những chương trình nghị sự quan trọng trong nhiệm kỳ Malaysia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2025.