11:12 AM - 21/11/2023
Nhằm phát huy, tập trung trí tuệ của các đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đóng góp các ý kiến sâu sắc, trọng tâm, trọng điểm về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề. Dự kiến các diễn đàn sẽ diễn ra vào ngày 30-11.