05:14, 30/05/2023
(thinhvuongvietnam.com) - Lịch sử dân tộc Việt Nam mãi mãi ghi nhớ ngày 05/6/1911, ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với tên Văn Ba đã lên con tàu L’Amiral Latouche Tréville của Pháp,...